Warmińsko-Mazurski

 Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej

 

 82-300 Elbląg, ul. Kościuszki 77A

 tel/fax 0-55 233-67-33
 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Uchwały Zarządu W-M WZPR z dnia 9.10.2018r.

W związku z niespodziewaną śmiercią Prezesa Janusza Serwadczaka Zarząd W-M WZPR na zebraniu w dniu 9.10.2018r. podjął następujące uchwały:

 

UCHWAŁA NR.1/10/2018
Zarządu Warmińsko-Mazurskiego
Wojewódzkiego Zwiazku Piłki Ręcznej

Zarząd W-M WZPR powołuje na funkcję Prezesa Zarządu kol. Andrzeja Rusznickiego na mocy §32 ust. 7 Statutu Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej.

Uzasadnienie:
W związku z nagłym zgonem w dniu 24.09.2018 r  Prezesa Zarządu Janusza Serwadczaka zaszła konieczność wyboru nowego Prezesa Zarządu spośród swoich członków wybranych na Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zebraniu Delegatów Związku.

Uchwała Zarządu wchodzi w życie w dniu jej podjęcia i podpisania.

                                                                                                      Za Zarząd W-M WZPR
                                                                                                     Sekretarz W-M WZPR
                                                                                                     (-) Zdzisław Dulęba

UCHWAŁA NR. .2/10/2018
Zarządu Warmińsko-Mazurskiego
Wojewódzkiego Zwiazku Piłki Ręcznej


Zarząd W-M WZPR dokooptowuje do swojego składu kol. Zbigniewa Taupaj do pełnienia funkcji członka Zarządu na mocy § 32 ust. 2 i ust. 8 Statutu Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej.


Uzasadnienie:
W związku z wyborem kol. Andrzeja Rusznickiego dotychczasowego V-ce Prezesa i członka Zarzadu na funkcję Prezesa Zarządu, oraz z powodu śmierci Janusza Serwadczaka zaszła konieczność uzupełnienia składu Zrządu W-M WZPR na zasadzie dokooptowania w oparciu o § 32 ust. 8 Statutu Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej.
Konieczność uzupełnienie składu członków Zarządu wynika również z § 32 ust. 2  Statutu Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej, gdyż Zarząd składa się z 7 – 11 członków, w tym Prezesa Zarządu.   


Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia i podpisania.

                                                                                                               Za Zarząd W-M WZPR
                                                                                                                   
                                                                                                                 Prezes W-M WZPR
                                                                                                                 (-) Andrzej Rusznicki

 

 

UCHWAŁA NR. 5/10/2018
Zarządu Warmińsko-Mazurskiego
Wojewódzkiego Zwiazku Piłki Ręcznej


Zarząd W-M WZPR modyfikuje Tabelę Ryczałtów Sędziowskich w części dotyczącej wprowadzenia nowych ryczałtów sędziowskich za sędziowanie meczów rozgrywanych w dni robocze tygodnia od poniedziałku do piątku do stosowania od 1.10.2018 r.


Uchwała Zarządu wchodzi w życie w dniu jej podjęcia i podpisania.

                                                                                                 Za Zarząd W-M WZPR
                                                                                                     
                                                                                                Prezes W-M WZPR
                                                                                                (-) Andrzej Rusznicki